Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 13-10-2020, 21:43
reg0n reg0n is offline
Senior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 144
Re: Tính năng cấm khẩu ngu học của Dota 2

Mình auto mute team địch. Team mình thì thằng nào trash thì cũng mute nốt. Khi nào cần gáy thì dùng quote )))
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:22.