Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 15-08-2020, 13:27
jerrybk108 jerrybk108 is offline
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 8
Re: Sóng Wifi ảnh hưởng đến sức khỏe?

Sóng thì luôn ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, thời nay muốn tránh cũng ko tránh được, wifi có khắp mọi nơi, xài băng tần 2.4Ghz là an toàn hơn 5Ghz, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Sắp tới 5G phổ biến còn ác nữa, do nó có bước sóng ngắn nên để truyền xa phải cần năng lượng lớn trong thời gian liên tục từ năm này sang năm khác => Nguy cơ nguy hại cho ai ở gần cột sóng là khỏi phải bàn.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:55.