Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 14-05-2020, 22:21
hungdt138's Avatar
hungdt138 hungdt138 is offline
Junior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 21
Phí sang tên sổ hồng chung cư

Tình hình là đọc trên mạng nó viết 1 cách rất văn vở mà chốt lại mình cộng các phí vào thấy cao vđ, nhờ các aem chia sẻ giúp cách tính chi phí sang tên chung cư với ạ.
__________________
HungDT
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:47.