Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 13-03-2020, 21:48
sheregan's Avatar
sheregan sheregan is offline
Senior Member
Join Date: 01-2011
Location: 소녀시대-soshivn.com
Posts: 964
Về thẻ tín dụng ngân hàng VIB, ai làm VIB cho hỏi???

Hôm qua nhậu say , điện thoại có tin nhắn của vib mời chào làm thẻ tín dụng online plus gì đấy, bấm vô làm đại thử ai dè được duyệt mấy thím ợ. Cho mình hỏi thẻ này xài ngon không, có như thẻ tín dụng bình thường hay xài không, lên mạng search mà mù thông tin quá
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:46.