Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 06-01-2020, 14:24
vozOfficial's Avatar
vozOfficial vozOfficial is offline
Join Date: 09-2016
Posts: 56
Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

Hello‌ ‌các‌ ‌thím!‌ ‌Bên‌ ‌‌https://bookshop.vn/‌‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌event‌ ‌tặng‌ ‌101‌ ‌cuốn‌ ‌sách‌ ‌cho‌ ‌các mem‌ ‌của‌ ‌họ.‌ ‌

Thím‌ ‌nào‌ ‌muốn‌ ‌nhận‌ ‌sách‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌thì‌ ‌sang‌ ‌tham‌ ‌dự‌ ‌nhé!‌ ‌101‌ ‌cuốn‌ ‌này‌ ‌khá‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌về‌ ‌loại‌ ‌thể,‌ ‌từ‌ ‌các‌ ‌cuốn‌ ‌Hàn‌ ‌lâm‌ ‌như‌ ‌của‌ ‌Nietzsche,‌ ‌Platon,‌ ‌Deleuse...‌ ‌đến‌ ‌sách‌ ‌phổ‌ ‌thông‌ ‌như‌ ‌Hạt‌ ‌giống‌ ‌tâm‌ ‌hồn,‌ ‌Tony‌ ‌Buổi‌ ‌sáng...‌ ‌Từ‌ ‌văn‌ ‌chương‌ ‌đến‌ ‌vật‌ ‌lý,‌ ‌triết‌ ‌học,‌ ‌tôn‌ ‌giáo,‌ ‌lịch‌ ‌sử‌ ‌hầu‌ ‌như‌ ‌đều‌ ‌có‌ ‌cả.‌ ‌

Luật‌ ‌chơi‌ ‌cũng‌ ‌khá‌ ‌đơn‌ ‌giản:‌ ‌
‌ ‌
•‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Anh‌ ‌em‌ ‌like‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌tại‌ ‌địa‌ ‌chỉ:‌ ‌
https://www.bookshop.vn/newsfeed/thao-luan/tang-100-cuon-sach-cho-nguoi-thuong-cua-books‌ hop/‌
•‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Comment‌ ‌"BOOKSHOP" ‌kèm‌ ‌theo‌ ‌1‌ ‌con‌ ‌số‌ ‌bất‌ ‌kỳ‌ ‌có‌ ‌03‌ ‌chữ‌ ‌số.‌ ‌Ví dụ: Bookshop 103
•‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ Kèm các hashtag sau vào comment: #Bookshop , #101CuonSach , #ReviewSach

‌ ‌
​100‌ ‌cuốn‌ ‌sách‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌Bookshop‌ ‌giao‌ ‌tận‌ ‌tay‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌các‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌sau:‌ ‌
‌ ‌
1.‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌03‌ ‌bước‌ ‌theo‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌như‌ ‌trên.‌ ‌
‌ ‌
2.‌ ‌Sách‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌trao‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌comment‌ ‌con‌ ‌số‌ ‌đúng‌ ‌hoặc‌ ‌gần‌ ‌đúng‌ ‌nhất‌ ‌với‌ ‌giải‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌XSKT‌ ‌MB,‌ ‌mở‌ ‌ngày‌ ‌11/01/2019.‌ ‌
‌ ‌
3.‌ ‌100‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌chọn‌ ‌sách‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌từ‌ ‌trong‌ ‌101‌ ‌cuốn‌ ‌sách‌ ‌mà‌ ‌Bookshop‌ ‌dành‌ ‌riêng‌ ‌cho‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌này.‌ ‌Lưu‌ ‌ý,‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌số‌ ‌gần‌ ‌nhất‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌ưu‌ ‌tiên‌ ‌chọn‌ ‌sách‌ ‌trước‌ ‌(Số‌ ‌gần‌ ‌nhất‌ ‌tính‌ ‌bằng‌ ‌cách‌ ‌lấy‌ ‌3‌ ‌số‌ ‌cuối‌ ‌của‌ ‌Xskt‌ ‌MB‌ ‌trừ‌ ‌đi‌ ‌số‌ ‌dự‌ ‌đoán)‌ ‌
‌ ‌
​Danh‌ ‌sách‌ ‌101‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌nhận‌ ‌sách‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌đăng‌ ‌tải‌ ‌trên‌ ‌kênh‌ ‌của‌ ‌Bookshop‌ ‌vào‌ ‌ngày‌ ‌12/01/2019.‌ ‌Sau‌ ‌khi‌ ‌Bookshop‌ ‌xác‌ ‌nhận‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌với‌ ‌100‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌may‌ ‌mắn,‌ ‌em‌ ‌sẽ:‌ ‌
•‌ ‌Admin‌ ‌Bookshop‌ ‌sẽ‌ ‌tự‌ ‌trao‌ ‌quà‌ ‌tận‌ ‌tay‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌ở‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌nội‌ ‌thành‌ ‌Tp.‌ ‌HCM.‌ ‌

•‌ ‌Nếu‌ ‌ở‌ ‌ngoài‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌nội‌ ‌thành‌ ‌TPHCM‌ ‌thì‌ ‌cảm‌ ‌phiền‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌mình‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌ship‌ ‌hàng‌ ‌với‌ ‌nha!‌ ‌Vì‌ ‌bookshop‌ ‌mới‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌còn‌ ‌nghèo‌ ‌quá‌ ‌:'(‌ ‌

•‌ ‌Sau‌ ‌01‌ ‌tuần‌ ‌kể‌ ‌từ‌ ‌ngày‌ ‌công‌ ‌bố‌ ‌kết‌ ‌quả,‌ ‌nếu‌ ‌người‌ ‌trúng‌ ‌thưởng‌ ‌không‌ ‌phản‌ ‌hồi‌ ‌xác‌ ‌nhận‌ ‌với‌ ‌Admin‌ ‌về‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌và‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌nhận‌ ‌quà‌ ‌(trên‌ ‌giao‌ ‌diện‌ ‌chat‌ ‌của‌ ‌bookshop),‌ ‌phần‌ ‌thưởng‌ ‌sẽ‌ ‌bị‌ ‌hủy.‌ ‌

Danh sách 100 cuốn sách quý các thể loại được tặng cho Vozer:
1. Bước Thịnh Suy Của Các Truyền Đại Phong Kiến Trung Quốc – Cát Kiếm Hùng
2. Tagore Với Thời Kỳ Phục Hưng Ấn Độ - Nguyễn Văn Hạnh
3. Văn Tâm Điêu Long - Lưu Điệp
4. Hàn Phi Tử - Người dịch : Phan Ngọc
5. Việt Sử Lược – Trần Quốc Vượng
6. Quản Trọng Và Nước Tề Thời Xuân Thu – Cao Liên Hân
7. Thi Pháp Thời Đường – Nguyễn Đình Phức
8. Trấn Hà Tiên và Tao Đào Chiêu Anh Cát – Hà Văn Thùy
9. Thuật Dùng Người Của Các Đế Vương Trung Hoa - Tuệ Chân Nguyễn Tôn Nhan
10. Minh Tâm Bảo Giám - Tạ Thanh Bạch
11. Truyện Ngắn - Lỗ Tấn
12. Định Chế Totem Hiện Nay – Levi Strauss
13. Lễ Ký Kinh Điển Về Việt Lễ - Nhữ Nguyên
14. Sử Ký Cơ Cấu Lớn Của Lịch Sử - Nguyễn Văn Ái
15. Thượng Thư - Sách Ghi Chép Thời Thượng Cổ - Võ Ngọc Liên
16. Liệt Tử Sự Suy Nghẫm Của Tiền Nhân – Lê Giao Chi
17. Đường Tống Bát Đại Gia - Hà Minh Phương
18. Thế Mà Là Nghệ Thuật Ư? - Cynthya Freeland
19. Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
20. Lược Sử Triết Học Pháp – Jean Wahl
21. Những Huyền Thoại - Roland Parthes
22. Dế Mèn Phưu Liêu Ký - Tô Hoài
23. Bản Thiết Kế Vĩ Đại – Steven Hawking
24. Long Cương Văn Tập - Cao Xuân Dục
25. Kinh Dịch Diễn Giải - Trần Trọng Sâm
26. Lịch Sử Thế Giới Cận Đại - Vũ Dương Ninh & Nguyễn Văn Hồng
27. Tứ Thư - Đoàn Trung Còn dịch
28. Trang Tử Nam Hoa Kinh - Nhượng Tống dịch
29. Phê Như Con Tê Tê - Thành Phong vẽ
30. Quân Khu Nam Đồng - Bình Ca
31. Tôi Là Ai và Nếu Vậy Là Bao Nhiêu? – Richard David Precht
32. Siêu Hình Tình Yêu và Sự Chết – Arthur Schopenhauer
33. Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa – Will Duralt
34. Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Jim Collins
35. Chú Ốc Đảo Xa – Nguyễn Hữu Lập
36. Trần Trụi Bóng Đá Việt – Đặng Hoàng
37. Trí Tuệ Đám Đông – James Surowiecki
38. Người Tị Nạn – Viet Thanh Nguyen
39. Trang Tử - Tinh Hoa Trí Tuệ Của Qua Danh Ngôn – Hoàng Thần Thuần
40. Lí Hạ - Quỷ Tài & Quỷ Thi
41. Huyền Thoại và Văn Học - Khoa Ngữ Văn
42. Bãi Vàng, Đá Quý, Trầm Hương – Nguyễn Trí
43. Phút 90++ - Chương Lan Ngọc
44. Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tương – Fried Rich Nietzsche
45. Thế Giới Như Tôi Thấy – Albert Einstein
46. Hồ Chí Minh Với Văn Nghệ Sĩ Trí Thức – Nguyễn Vũ
47. Khi Vũ Trụ Trong Võ Hạt Dẻ - Steven Hawking
48. Căn Phòng Riêng – Virginea Woolf
49. Tuyển Tập Nam Cao 1
50. Tuyển Tập Nam Cao 2
51. Những Trường Đại Học Của Tôi – Macxem Gorki
52. Mưa Nguồn – Bùi Giáng
53. Vô Tri – Milan Kundera
54. Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối – Patrick Modiano
55. Mặt Trời Không Bao Giờ Có Thật – Phạm Công Thiện

56. Schopenhauer Nhà Giáo Dục - Fried Rich Nietzsche
57. Tương Lai Của Văn Học – Srededec Padre
58. Sự Thống Trị Của Nam Giới – Pierre Pourdieu
59. Chủ Nghĩa Cấu Trúc Trong Văn Học – Trịnh Bá Định
60. Những Ngày Cuối Cùng Của Socrates – Platon
61. Đừng Mơ Từ Bỏ Xấp Giấy – Umberto Eco
62. Bản Đồ Tâm Hồn Con Người Của Jung – Murray Stein
63. Bàn Về Tự Do – John Stuart Mill
64. Triết Học Ấn Độ - Một Cách Tiếp Cận Mới – Heinrich Jimmit
65. Chân Dung Và Đối Thoại – Trần Đăng Khoa
66. Ngũ Luân Thư – Miyamoto Musashi
67. Mỹ Học – Diderot
68. Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí – Nguyễn Khoa Chiêm
69. Phê Bình Văn Học Việt Nam Hiện Đại – Trịnh Bá Đỉnh
70. Câu Chuyện Vô Hình và Đảo – Pela
71. Lã Thị Xuân Thu – Lã Bất Vi
72. Từ Bờ Bên kia – Herzen
73. Sự Nghèo Nàng Của Thuyết Duy Sử Luận – Karl Popper
74. Từ Điển Thuật Ngữ Phổ Thông – Phan Ngọc Liên
75. Phút 89 – Tự Truyện Lê Công Vinh
76. Em Sẽ Đến Cùng Những Cơn Mưa – Ichitawa Takuji
77. Kafka và nền văn học thiểu số Gilles Deleuze
78. Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp
79. Từ Điển Hồ Chí Minh Sơ Giảng
80. Từ Điển Lịch Sử Chế Độ Chính Trị Trung Quốc
81. Giải Phẫu Sự Phụ Thuộc – Takaeo Doi
82. Các Ý Tưởng Về Chủ Nghĩa Tư Bản – Kornai Janos
83. Lê Mạc Sử Ký – Nguyễn Duy Chính
84. Những Lời Bộc Bạch – Rousseau
85. Nghiên Cứu Tư Tưởng Nho Gia Việt Nam – Viện Havard
86. Đạo Hành và Thành Công , Trí Tuệ Và Triết Học – Lưu Đan và Hoàng Anh
87. Cải Cách Hồ Quý Ly : Phan Đăng Thanh & Trương Thị Hòa
88. Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tâm – Bùi Anh Tấn
89. Mưu Trí Thời Lưỡng Tống – Ông Văn Tùng
90. Souad Bị Thiêu Sống – Souad
91. Chữa Lành Mọi Nỗi Đau – Louise Hay
92. Nắng – Nguyễn Bảo Trung
93. Mây – Nguyễn Bảo Trung
94. Trên Đường Băng - Tony buổi sáng
95. Hiểu Mình Hiểu Đời Biết Cười Biết Sống
96. Cà Phê Cùng Tony – Tony buổi sáng
97. Nghĩ Giàu Làm Giàu – Napoleon Hill
98. Bí Mật Của May Mắn – Alex Rovira
99. Người Việt Cao Quý – Pazzi
100. Tô Đông Pha – Nguyễn Hiến Lê
101. Hố Thẳm Của Tư Tưởng – Phạm Công Thiện

Last edited by vozOfficial; 06-01-2020 at 14:51.
Reply With Quote
  #2  
Old 06-01-2020, 14:41
hungnh.ck hungnh.ck is offline
Senior Member
Join Date: 10-2019
Posts: 608
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

Bookshop 196
Reply With Quote
  #3  
Old 06-01-2020, 14:41
erza1312 erza1312 is offline
Senior Member
Join Date: 08-2013
Posts: 166
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

Nothing's Showing Up
__________________
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply With Quote
  #4  
Old 06-01-2020, 14:41
hungnh.ck hungnh.ck is offline
Senior Member
Join Date: 10-2019
Posts: 608
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

#Bookshop , #101CuonSach , #ReviewSach
Reply With Quote
  #5  
Old 06-01-2020, 14:42
phananhtoan6994 phananhtoan6994 is offline
Senior Member
Join Date: 10-2019
Posts: 572
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

Bookshop 194
Reply With Quote
  #6  
Old 06-01-2020, 14:46
leduyatp1 leduyatp1 is offline
Senior Member
Join Date: 10-2019
Posts: 607
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

chưa chơi minigame bao giờ nhưng thử vận may vậy
bookshop 388
Reply With Quote
  #7  
Old 06-01-2020, 14:47
meo102meo meo102meo is offline
Junior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 3
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

Tôi thích cuốn "Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa – Will Duralt" nên tham gia chơi thử
Bookshop 347
#Bookshop , #101CuonSach , #ReviewSach
Reply With Quote
  #8  
Old 06-01-2020, 14:50
Aristotle's Avatar
Aristotle Aristotle is offline
Senior Member
Join Date: 03-2013
Posts: 147
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

Quote:
Originally Posted by hungnh.ck View Post
Bookshop 196
Quote:
Originally Posted by hungnh.ck View Post
#Bookshop , #101CuonSach , #ReviewSach
Quote:
Originally Posted by phananhtoan6994 View Post
Bookshop 194
Quote:
Originally Posted by leduyatp1 View Post
chưa chơi minigame bao giờ nhưng thử vận may vậy
bookshop 388
Quote:
Originally Posted by meo102meo View Post
Tôi thích cuốn "Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa – Will Duralt" nên tham gia chơi thử
Bookshop 347
#Bookshop , #101CuonSach , #ReviewSach
Comment trên web kia chứ mấy thím
__________________
Đọc Bố già Audio tại: https://www.youtube.com/watch?v=rM8F_x4CiiM&list=PLfHT7a4ST98ebHrelY32_rMk93iJSWRqX
Reply With Quote
  #9  
Old 06-01-2020, 14:52
tidusfox's Avatar
tidusfox tidusfox is offline
Senior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 146
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

Code:
Nothing's Showing Up
The page you are looking for can't be found. Head back and keep exploring the forum.
như này rồi sao mà còm men được ?
__________________
Nothing
Reply With Quote
  #10  
Old 06-01-2020, 14:57
ghost's Avatar
ghost ghost is offline
Senior Member
Join Date: 02-2007
Posts: 879
Re: Tặng 101 cuốn sách miễn phí dành cho các thím vozer

Quote:
Originally Posted by tidusfox View Post
Code:
Nothing's Showing Up
The page you are looking for can't be found. Head back and keep exploring the forum.
như này rồi sao mà còm men được ?
Mod sửa link rồi đó thím
__________________
MXH dành cho người yêu sách: https://bookshop.vn/
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:07.