Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 05-11-2019, 04:49
anphm anphm is offline
Member
Join Date: 01-2014
Posts: 90
Yêu Sách: Hãy Tạo Ra United VOZers với chế độ Tam Quyền Phân Lập

Tôi đề nghị chúng ta nên tạo ra một sân chơi kiểu trò chơi vương quyền thời hiện đại, chỉ có ở VOZ thôi chứ không có forums nào trên thế giới có được.
Trước là vui, sau là tránh được tình trạng bất công, bức xúc trong các VOZers khi các mod lạm quyền.

Lãnh Tụ tối cao là chủ web bạch thành chung

1- Bộ phận lập pháp, là nhóm độc lập viết ra luật nội quy laws and regualtions cho VOZ. Lãnh tụ thuộc nhóm này ý kiến ý cò của lãnh tụ phải được nhóm này duyệt mới được cho ra.
2- Bộ phận hành pháp, là bọn mod rơm và super mods, dựa theo luật của nhóm 1 mà hành sự.

3- Bộ phận tư pháp, là nơi kiểm soát bọn hành pháp. Mọi oan ức đều có thể giải quyết kiện tụng với bộ này.

Thí dụ như trước khi ban một cu nào, thì ban hành pháp phải có đủ 3/4 phiếu thuận của bộ tư pháp thì mới có thể ban được. đại loại là vậy, mong anh em bổ sung chi tiết. Mục để là để có một sân chơi công bằng, bác ái, dân chủ, đa nguyên cho tất cả.
Reply With Quote
  #2  
Old 05-11-2019, 06:46
Xuandaigia's Avatar
Xuandaigia Xuandaigia is offline
Senior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 2,070
Re: Yêu Sách: Hãy Tạo Ra United VOZers với chế độ Tam Quyền Phân Lập

Quote:
Originally Posted by anphm View Post
Tôi đề nghị chúng ta nên tạo ra một sân chơi kiểu trò chơi vương quyền thời hiện đại, chỉ có ở VOZ thôi chứ không có forums nào trên thế giới có được.
Trước là vui, sau là tránh được tình trạng bất công, bức xúc trong các VOZers khi các mod lạm quyền.

Lãnh Tụ tối cao là chủ web bạch thành chung

1- Bộ phận lập pháp, là nhóm độc lập viết ra luật nội quy laws and regualtions cho VOZ. Lãnh tụ thuộc nhóm này ý kiến ý cò của lãnh tụ phải được nhóm này duyệt mới được cho ra.
2- Bộ phận hành pháp, là bọn mod rơm và super mods, dựa theo luật của nhóm 1 mà hành sự.

3- Bộ phận tư pháp, là nơi kiểm soát bọn hành pháp. Mọi oan ức đều có thể giải quyết kiện tụng với bộ này.

Thí dụ như trước khi ban một cu nào, thì ban hành pháp phải có đủ 3/4 phiếu thuận của bộ tư pháp thì mới có thể ban được. đại loại là vậy, mong anh em bổ sung chi tiết. Mục để là để có một sân chơi công bằng, bác ái, dân chủ, đa nguyên cho tất cả.
Anh chủ tên Trung, bạch thành trung nha chú

Gửi bằng vozFApp
__________________
"nếu cuộc đời đưa anh vào thế khó, vỗ mông đi e đổi thế cho" (Lời từ một chị đĩ)
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:14.