Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 13-08-2019, 07:41
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

Bên mình có cung cấp các fanpage theo yêu cầu: độ tuổi, vùng miền, các ngành nghề liên quan.
Các bạn có nhu cầu mua page để bán hàng online, chạy quảng cáo, làm thương hiệu thì liên hệ mình hoặc để lại thông tin: Yêu cầu độ tuổi, vị trí (Hà Nội, HCM,...) hoặc ngành nghề mà các bạn cần tư vấn.
Giá tham thảo: 100-200đ/like tùy theo yêu cầu (ví dụ trang 10.000like giá 1-2 triệu Tùy thuộc vào yêu cầu)
Liên hệ qua zalo: 0384151232 hoặc facebook.com/jack.timsau
Reply With Quote
  #22  
Old 14-08-2019, 08:21
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

uppppppppppppppppppppp
Reply With Quote
  #23  
Old 15-08-2019, 08:12
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

Bên mình có cung cấp các fanpage theo yêu cầu: độ tuổi, vùng miền, các ngành nghề liên quan.
Các bạn có nhu cầu mua page để bán hàng online, chạy quảng cáo, làm thương hiệu thì liên hệ mình hoặc để lại thông tin: Yêu cầu độ tuổi, vị trí (Hà Nội, HCM,...) hoặc ngành nghề mà các bạn cần tư vấn.
Giá tham thảo: 100-200đ/like tùy theo yêu cầu (ví dụ trang 10.000like giá 1-2 triệu Tùy thuộc vào yêu cầu)
Liên hệ qua zalo: 0384151232 hoặc facebook.com/jack.timsau
Reply With Quote
  #24  
Old 16-08-2019, 08:00
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

upppppppppppppppppppppppppppp
Reply With Quote
  #25  
Old 17-08-2019, 07:40
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

uppppppppppppppppppppppppp
Reply With Quote
  #26  
Old 18-08-2019, 22:22
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

uppppppppppppppppppppppp
Reply With Quote
  #27  
Old 20-08-2019, 10:09
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

Bên mình có cung cấp các fanpage theo yêu cầu: độ tuổi, vùng miền, các ngành nghề liên quan.
Các bạn có nhu cầu mua page để bán hàng online, chạy quảng cáo, làm thương hiệu thì liên hệ mình hoặc để lại thông tin: Yêu cầu độ tuổi, vị trí (Hà Nội, HCM,...) hoặc ngành nghề mà các bạn cần tư vấn.
Giá tham thảo: 100-200đ/like tùy theo yêu cầu (ví dụ trang 10.000like giá 1-2 triệu Tùy thuộc vào yêu cầu)
Liên hệ qua zalo: 0384151232 hoặc facebook.com/jack.timsau
Reply With Quote
  #28  
Old 21-08-2019, 08:07
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

Bên mình có cung cấp các fanpage theo yêu cầu: độ tuổi, vùng miền, các ngành nghề liên quan.
Các bạn có nhu cầu mua page để bán hàng online, chạy quảng cáo, làm thương hiệu thì liên hệ mình hoặc để lại thông tin: Yêu cầu độ tuổi, vị trí (Hà Nội, HCM,...) hoặc ngành nghề mà các bạn cần tư vấn.
Giá tham thảo: 100-200đ/like tùy theo yêu cầu (ví dụ trang 10.000like giá 1-2 triệu Tùy thuộc vào yêu cầu)
Liên hệ qua zalo: 0384151232 hoặc facebook.com/jack.timsau
Reply With Quote
  #29  
Old 22-08-2019, 08:03
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

Bên mình có cung cấp các fanpage theo yêu cầu: độ tuổi, vùng miền, các ngành nghề liên quan.
Các bạn có nhu cầu mua page để bán hàng online, chạy quảng cáo, làm thương hiệu thì liên hệ mình hoặc để lại thông tin: Yêu cầu độ tuổi, vị trí (Hà Nội, HCM,...) hoặc ngành nghề mà các bạn cần tư vấn.
Giá tham thảo: 100-200đ/like tùy theo yêu cầu (ví dụ trang 10.000like giá 1-2 triệu Tùy thuộc vào yêu cầu)
Liên hệ qua zalo: 0384151232 hoặc facebook.com/jack.timsau
Reply With Quote
  #30  
Old 23-08-2019, 08:14
jack.timsau jack.timsau is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 212
Re: Bán fanpage người dùng thật, bao đổi tên, phục vụ cho các bạn bán hàng, làm thương hiệu

Bên mình có cung cấp các fanpage theo yêu cầu: độ tuổi, vùng miền, các ngành nghề liên quan.
Các bạn có nhu cầu mua page để bán hàng online, chạy quảng cáo, làm thương hiệu thì liên hệ mình hoặc để lại thông tin: Yêu cầu độ tuổi, vị trí (Hà Nội, HCM,...) hoặc ngành nghề mà các bạn cần tư vấn.
Giá tham thảo: 100-200đ/like tùy theo yêu cầu (ví dụ trang 10.000like giá 1-2 triệu Tùy thuộc vào yêu cầu)
Liên hệ qua zalo: 0384151232 hoặc facebook.com/jack.timsau
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 07:42.