Reply
 
Thread Tools
  #71  
Old 11-06-2019, 23:05
langtubac248's Avatar
langtubac248 langtubac248 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 788
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

Cho mình hỏi mình load balacing 3 line và speed test thì lên đủ 3 line nhưng khi download thực tế trên fshare thì chỉ có 1 line Viettel tải xuống hoặc 2 line (VNPT + FPT) là có tải cộng gộp, thỉnh thoảng weight của 3 PPPOE về 0 trong khi mình config là 20 20 60, check thử code giùm mình với, mình cám ơn.
Code:
firewall {
  all-ping enable
  broadcast-ping disable
  group {
    network-group PRIVATE_NETS {
      network 192.168.0.0/16
      network 172.16.0.0/12
      network 10.0.0.0/8
    }
  }
  ipv6-receive-redirects disable
  ipv6-src-route disable
  ip-src-route disable
  log-martians disable
  modify balance {
    rule 10 {
      action modify
      description "do NOT load balance lan to lan"
      destination {
        group {
          network-group PRIVATE_NETS
        }
      }
      modify {
        table main
      }
    }
    rule 40 {
      action modify
      description "do NOT load balance destination public address"
      destination {
        group {
          address-group ADDRv4_pppoe2
        }
      }
      modify {
        table main
      }
    }
    rule 50 {
      action modify
      description "do NOT load balance destination public address"
      destination {
        group {
          address-group ADDRv4_pppoe3
        }
      }
      modify {
        table main
      }
    }
    rule 60 {
      action modify
      description "do NOT load balance destination public address"
      destination {
        group {
          address-group ADDRv4_pppoe4
        }
      }
      modify {
        table main
      }
    }
    rule 70 {
      action modify
      modify {
        lb-group G
      }
    }
  }
  name WAN_IN {
    default-action drop
    description "WAN to internal"
    rule 10 {
      action accept
      description "Allow established/related"
      state {
        established enable
        related enable
      }
    }
    rule 20 {
      action drop
      description "Drop invalid state"
      state {
        invalid enable
      }
    }
  }
  name WAN_LOCAL {
    default-action drop
    description "WAN to router"
    rule 10 {
      action accept
      description "Allow established/related"
      state {
        established enable
        related enable
      }
    }
    rule 20 {
      action drop
      description "Drop invalid state"
      state {
        invalid enable
      }
    }
  }
  options {
    mss-clamp {
      mss 1412
    }
  }
  receive-redirects disable
  send-redirects enable
  source-validation disable
  syn-cookies enable
}
interfaces {
  ethernet eth0 {
    duplex auto
    speed auto
  }
  ethernet eth1 {
    duplex auto
    speed auto
  }
  ethernet eth2 {
    description WAN
    duplex auto
    pppoe 2 {
      default-route auto
      firewall {
        in {
          name WAN_IN
        }
        local {
          name WAN_LOCAL
        }
      }
      mtu 1492
      name-server auto
      password 
      user-id 
    }
    speed auto
  }
  ethernet eth3 {
    description "WAN 2"
    duplex auto
    pppoe 3 {
      default-route auto
      firewall {
        in {
          name WAN_IN
        }
        local {
          name WAN_LOCAL
        }
      }
      mtu 1492
      name-server auto
      password 
      user-id 
    }
    speed auto
  }
  ethernet eth4 {
    description "WAN 3"
    duplex auto
    speed auto
    vif 35 {
      description "VLAN Viettel"
      mtu 1500
      pppoe 4 {
        default-route auto
        mtu 1492
        name-server auto
        password 
        user-id 
      }
    }
  }
  loopback lo {
  }
  switch switch0 {
    address 192.168.1.1/24
    description Local
    firewall {
      in {
        modify balance
      }
    }
    mtu 1500
    switch-port {
      interface eth0 {
      }
      interface eth1 {
      }
      vlan-aware disable
    }
  }
}
load-balance {
  group G {
    interface pppoe2 {
      weight 20
    }
    interface pppoe3 {
      weight 20
    }
    interface pppoe4 {
      weight 60
    }
    lb-local enable
    lb-local-metric-change disable
  }
}
__________________
My PC: Ryzen R7 1800x | MSI X370 Gaming M7 | MSI RTX 2060 6Gb | Corsair Vengeance Pro RGB 2x8GB 3200 | SSD Samsung 970Evo Plus 250GB + SSD Samsung PM863 480GB + SSD WD Blue 1TB + HDD WD Black 1TB + HDD Toshiba 5Tb + 6Tb| CR-201 Red | Corsair CS650M | NZXT S340 | Asus XG258Q
My Gears: Ducky Shine 5 RGB | ASUS ROG Pugio | Kingston HyperX Cloud Revolver S
Reply With Quote
  #72  
Old 11-06-2019, 23:42
al0la al0la is offline
Senior Member
Join Date: 01-2007
Posts: 263
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

Quote:
Originally Posted by langtubac248 View Post
thỉnh thoảng weight của 3 PPPOE về 0
Ko hiểu chỗ này lắm, bạn check bằng cách gì để biết "weight của 3 PPPOE về 0 ?" Hãy nói rõ hơn.
Down fshare bằng apps gì ? trình duyệt hay apps download manager hay gì khác ?

Config của bạn cơ bản là chuẩn, chỉ thiếu mất mấy cái sticky, thiếu cái này khi đăng nhập vô mấy trang dùng mã hóa (https) sẽ hay gặp lỗi.
Hãy set thêm như vầy:
Code:
set load-balance group G sticky dest-addr enable
set load-balance group G sticky src-addr enable
set load-balance group G sticky dest-port enable
Và nhớ là khi download qua mấy trang dùng mã hóa (https) thì gộp băng thông ko có tác dụng đâu nhé, vì kết nối mã hóa nó chỉ cho phép 1 connection trên 1 ip thôi.
Reply With Quote
  #73  
Old 12-06-2019, 00:25
langtubac248's Avatar
langtubac248 langtubac248 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 788
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

Quote:
Originally Posted by al0la View Post
Ko hiểu chỗ này lắm, bạn check bằng cách gì để biết "weight của 3 PPPOE về 0 ?" Hãy nói rõ hơn.
Down fshare bằng apps gì ? trình duyệt hay apps download manager hay gì khác ?

Config của bạn cơ bản là chuẩn, chỉ thiếu mất mấy cái sticky, thiếu cái này khi đăng nhập vô mấy trang dùng mã hóa (https) sẽ hay gặp lỗi.
Hãy set thêm như vầy:
Code:
set load-balance group G sticky dest-addr enable
set load-balance group G sticky src-addr enable
set load-balance group G sticky dest-port enable
Và nhớ là khi download qua mấy trang dùng mã hóa (https) thì gộp băng thông ko có tác dụng đâu nhé, vì kết nối mã hóa nó chỉ cho phép 1 connection trên 1 ip thôi.
Dùng lệnh Show Load-Balacing Status thì thấy cái weight của PPPOE 1 2 3 về 0 hết, reboot lại thì nó bình thường, mặc dù trước đó ko hề chỉnh gì khác.
Fshare mình cộng gộp FPT + VNPT thì băng thông = chính xác 2 thằng đó + lại, cộng gộp thêm thằng Viettel thì có 2 trường hợp
TH1: 1 trong 3 line download
TH2: chỉ có VNPT + FPT cùng download
Đang đau đầu vì cái vấn đề này, đang dùng peplink trên cty thì nó cộng gộp cũng dạng này nhưng ko bao giờ bị tình trạng giống như vầy
__________________
My PC: Ryzen R7 1800x | MSI X370 Gaming M7 | MSI RTX 2060 6Gb | Corsair Vengeance Pro RGB 2x8GB 3200 | SSD Samsung 970Evo Plus 250GB + SSD Samsung PM863 480GB + SSD WD Blue 1TB + HDD WD Black 1TB + HDD Toshiba 5Tb + 6Tb| CR-201 Red | Corsair CS650M | NZXT S340 | Asus XG258Q
My Gears: Ducky Shine 5 RGB | ASUS ROG Pugio | Kingston HyperX Cloud Revolver S

Last edited by langtubac248; 12-06-2019 at 00:28.
Reply With Quote
  #74  
Old 12-06-2019, 01:02
al0la al0la is offline
Senior Member
Join Date: 01-2007
Posts: 263
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

Quote:
Originally Posted by langtubac248 View Post
Dùng lệnh Show Load-Balacing Status thì thấy cái weight của PPPOE 1 2 3 về 0 hết
Post kết quả 2 lệnh này tớ xem:
Code:
show load-balance status
show load-balance watchdog
Post luôn full config tớ xem có chỗ nào khác sai ko. Phiên bản firmware đang là version mấy ?

Last edited by al0la; 12-06-2019 at 01:06.
Reply With Quote
  #75  
Old 12-06-2019, 01:12
langtubac248's Avatar
langtubac248 langtubac248 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 788
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

Quote:
Originally Posted by al0la View Post
Post kết quả 2 lệnh này tớ xem:
Code:
show load-balance status
show load-balance watchdog
Post luôn full config tớ xem có chỗ nào khác sai ko. Phiên bản firmware đang là version mấy ?
Code:
show load-balance status                     
Group G                                     
 interface  : pppoe2                             
 carrier   : up                               
 status   : active                             
 gateway   : pppoe2                             
 route table : 201                               
 weight   : 20%                               
 flows                                     
   WAN Out : 2283                              
   WAN In : 0                                
  Local Out : 47                               
                                        
 interface  : pppoe3                             
 carrier   : up                               
 status   : active                             
 gateway   : pppoe3                             
 route table : 202                               
 weight   : 20%                               
 flows                                     
   WAN Out : 2227                              
   WAN In : 0                                
  Local Out : 34                               
                                        
 interface  : pppoe4
 carrier   : up
 status   : active
 gateway   : pppoe4
 route table : 203
 weight   : 60%
 flows
   WAN Out : 6684
   WAN In : 0
  Local Out : 122
Code:
[email protected]:~$ show load-balance watchdog 
Group G                                     
 pppoe2                                    
 status: Running                                
 pings: 442                                  
 fails: 0                                   
 run fails: 0/3                                
 route drops: 0                                
 ping gateway: ping.ubnt.com - REACHABLE                    
                                        
 pppoe3                                    
 status: Running                                
 pings: 442                                  
 fails: 0                                   
 run fails: 0/3                                
 route drops: 0                                
 ping gateway: ping.ubnt.com - REACHABLE                    
                                        
 pppoe4                                    
 status: Running                                
 pings: 442                                  
 fails: 0                                   
 run fails: 0/3                                
 route drops: 0                                
 ping gateway: ping.ubnt.com - REACHABLE
EdgeRouter X v1.10.7
__________________
My PC: Ryzen R7 1800x | MSI X370 Gaming M7 | MSI RTX 2060 6Gb | Corsair Vengeance Pro RGB 2x8GB 3200 | SSD Samsung 970Evo Plus 250GB + SSD Samsung PM863 480GB + SSD WD Blue 1TB + HDD WD Black 1TB + HDD Toshiba 5Tb + 6Tb| CR-201 Red | Corsair CS650M | NZXT S340 | Asus XG258Q
My Gears: Ducky Shine 5 RGB | ASUS ROG Pugio | Kingston HyperX Cloud Revolver S
Reply With Quote
  #76  
Old 12-06-2019, 08:55
al0la al0la is offline
Senior Member
Join Date: 01-2007
Posts: 263
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

Kết quả show load-balance watchdog cho thấy cả 3 đường ko hề rớt lần nào sau 442 lần ping. Vấn đề chỉ xảy ra khi download hay ko có quy luật gì ?
Cần phải xem config đầy đủ mới biết rõ hơn đc.
Đã có firmware v2.0.3 nên upgrade lên.
Reply With Quote
  #77  
Old 12-06-2019, 16:14
nguyennhatquang nguyennhatquang is offline
Member
Join Date: 12-2007
Posts: 78
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

@al0la
chạy đc roài bác ah.. e cũng ko hiểu tại sao.. nhưng nôm na là reset lại router thế là nó chạy..
hizz thanks bác nhiều nhiều nha.. chuyên gia có khác

Quote:
sudo ping -c 4 -I eth2 www.yahoo.com
PING atsv2-fp-shed.wg1.b.yahoo.com (124.108.103.104) from 192.168.0.5 eth2: 56(84) bytes of data.
64 bytes from media-router-fp2.prod1.media.vip.tp2.yahoo.com (124.108.103.104): icmp_req=1 ttl=45 time=76.6 ms
64 bytes from media-router-fp2.prod1.media.vip.tp2.yahoo.com (124.108.103.104): icmp_req=2 ttl=45 time=73.9 ms
64 bytes from media-router-fp2.prod1.media.vip.tp2.yahoo.com (124.108.103.104): icmp_req=3 ttl=45 time=72.2 ms
64 bytes from media-router-fp2.prod1.media.vip.tp2.yahoo.com (124.108.103.104): icmp_req=4 ttl=45 time=74.4 ms

--- atsv2-fp-shed.wg1.b.yahoo.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 72.225/74.318/76.641/1.602 ms
[email protected]:~$ sudo traceroute -i eth2 -m 5 www.yahoo.com
traceroute to www.yahoo.com (124.108.103.104), 5 hops max, 38 byte packets
1 192.168.0.2 (192.168.0.2) 0.715 ms 192.168.0.5 (192.168.0.5) 2996.707 ms !H 2994.964 ms !H
[email protected]:~$
Reply With Quote
  #78  
Old 12-06-2019, 17:24
al0la al0la is offline
Senior Member
Join Date: 01-2007
Posts: 263
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

Quote:
Originally Posted by nguyennhatquang View Post
@al0la
chạy đc roài bác ah..
Cũng may con modem 4G xài dải 192.168, ko là phải đổi subnet LAN mất nhiều công chỉnh sửa ròi.
Reply With Quote
  #79  
Old 12-06-2019, 18:19
nguyennhatquang nguyennhatquang is offline
Member
Join Date: 12-2007
Posts: 78
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

@al0la : bác đúng là dân chuyên rồi ...
bác cho e tham vấn Ý kiến của bác chút..
số là e lắp 2 con WIFI của Ubitquiti ở nhà.. model là
con tồng : Unifi Ac lite
Con Phụ : Unifi Ac Mesh UAP-AC-M
Lúc đầu lắp đặt thì em thấy là nó có hiện tượng là nếu em Scan RF environment thì nó auto chọn kênh nào ít nhiễu nhất là kênh 9.. nhưng rồi nó tự chọn HT20.. cái HT20 này thì hay rớt mạng kinh khủng.. mất kết nối với các thiết bị con 2.4ghz ( thiết bị homekit ạ) sau đó em đổi sang HT40 thì đỡ hơn nhưng vẫn lom zom lắm ạ.. mạng 5GHZ thì tuyệt đối ngon nhưng mà nó có nhược điểm là nhiều thiết bị Homekit ko hỗ trợ... Hizzz..
vậy e cấu hình sai ở chỗ nào bác chỉ cho em với..
nó hay báo lỗi ntn mấy thiết bị đặc biệt của trung quốc bác ạ.. hizz

Quote:
WiFi Experience
11%
Cause High TCP Latency
Recommendation Please ensure that you are using a router that has traffic shaping enabled, such as Smart Queues on a UniFi Security Gateway (USG)
Thêm nữa là bác cho em hỏi.. e đang chạy VPN ở con USG của em.. vd như con Edge Router ngày xưa thì nó cho same subnet...
vd mạng LAN của em là 10.10.10.x thì nếu vpn e sẽ set ip vào 10.10.10.1xx
nhưng con USG nó lại bắt phải là 192xxxx chứ nó ko cho chui vào cùng 1 subnet.. thế thì làm ntn để e setup đc cùng subnet ạ.. bởi vì như vậy 1 phần mềm của e khi kết nối qua VPN nó cóc chạy huhu

Last edited by nguyennhatquang; 12-06-2019 at 18:27.
Reply With Quote
  #80  
Old 12-06-2019, 20:21
al0la al0la is offline
Senior Member
Join Date: 01-2007
Posts: 263
Re: Học cách sd Ubiquiti Edge Router SFP

Mấy bịnh này phức tạp, phải xem trực tiếp chứ đoán mò từ xa thì tớ chịu.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:04.