Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 19-07-2008, 22:37
fullspeed's Avatar
fullspeed fullspeed is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Hà Nội, Việt Nam
Posts: 1,742
Re: Đô cao, bán ế tàng tàng viết reviews chipset 740G đến từ Gigabyte.

Thực sự mình thấy main này chắc sẽ ế, dù là đô có đang giảm như hiện nay.
1) main này xài 740G theo đó là chưa hỗ trợ PCIe 2.0
2) giá nó ngang J&W, Jetway 780G lại có sideport nên việc hấp dẫn bằng đồ họa tích hợp không có cơ sở
3) Ai mua main này không phải HD2100 mà để cắm card rời lại càng không vì hạn chế ở mục 1
4) Chỉ hỗ trợ HT 1.0 nên chả ai xài Phenom cho main này
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 11:15.