Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 04-01-2019, 22:42
Vos's Avatar
Vos Vos is offline
M.I.A
Join Date: 10-2011
Posts: 468
Thông báo dọn dẹp các từ khóa/nội dung nhạy cảm (ver 2)

Như tít, đã update bot mới để xóa các từ khóa, nội dung nhạy cảm được đã được GG lọc qua.

Tuy đã được fix rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có thiếu sót, các thím có thể ý kiến tại thread này nhé!

Lần này chỉ xóa, và ban một vài trường hợp đặc biệt, không ban sll nữa

5p dành cho quảng cáo

Official Links
__________________
Ira - Avaritia - Luxuries

"When I was a kid, I used to pray every night for a new bike. Then I realised, the Lord doesn't work that way. So I just stole one and asked Him to forgive me ... and I got it!"
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:35.