Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 25-09-2018, 19:02
duygl83's Avatar
duygl83 duygl83 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 6,356
Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

Như tít 10/10 khai trương cái TTTM ở lê văn phẩm có highland cgv các kiểu ,từ nay khỏi cần vác ass qua bến tre nữa lái xe 30p là tới rạp phim ,từ nay chắc cái galaxy bến tre ế rồi dân tiền giang ko ai qua nữa,có khi tụi bến tre còn đi qua bên đây vì TTTM này nó lớn hơn cái bên BT nhiều

Gửi từ HMD Global TA-1053 bằng vozFApp
__________________
Đây là nick mua tao không phải tên duy cũng không ở gia lai càng không phải sinh năm 1983.
Con nuôi thegame99
Reply With Quote
  #2  
Old 25-09-2018, 19:03
Locksmith Ktbffh Locksmith Ktbffh is offline
K.I.A
Join Date: 12-2012
Location: The Placidium
Posts: 1,028
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

.

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


.
Reply With Quote
  #3  
Old 25-09-2018, 19:05
Welcome to K.I.A island's Avatar
Welcome to K.I.A island Welcome to K.I.A island is offline
Senior Member
Join Date: 12-2017
Posts: 4,326
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

Chiêu đánh lạc hướng của Duy Gia Lai

Sent from coconut using vozFApp
__________________
Decisions as I go, to anywhere I flow
Sometimes I believe, at times where I should know
I can fly high, I can go long
Today I got a million, tomorrow, I don't know
Reply With Quote
  #4  
Old 25-09-2018, 19:06
duygl83's Avatar
duygl83 duygl83 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 6,356
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

Quote:
Originally Posted by Welcome to K.I.A island View Post
Chiêu đánh lạc hướng của Duy Gia Lai

Sent from coconut using vozFApp


Gửi từ HMD Global TA-1053 bằng vozFApp
__________________
Đây là nick mua tao không phải tên duy cũng không ở gia lai càng không phải sinh năm 1983.
Con nuôi thegame99
Reply With Quote
  #5  
Old 25-09-2018, 19:07
Nhu lai's Avatar
Nhu lai Nhu lai is offline
Senior Member
Join Date: 01-2015
Location: Tây Thiên
Posts: 319
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

Ở Pleiku cũng có CGV mà
__________________
THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN
Reply With Quote
  #6  
Old 25-09-2018, 19:08
NgayCuoiNam2013's Avatar
NgayCuoiNam2013 NgayCuoiNam2013 is offline
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 5,107
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

link https://forums.voz.vn/profile.php?do...nore&u=1175781
Reply With Quote
  #7  
Old 25-09-2018, 19:09
Locksmith Ktbffh Locksmith Ktbffh is offline
K.I.A
Join Date: 12-2012
Location: The Placidium
Posts: 1,028
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

.

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


.
Reply With Quote
  #8  
Old 25-09-2018, 19:10
duygl83's Avatar
duygl83 duygl83 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 6,356
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

Quote:
Originally Posted by Nhu lai View Post
Ở Pleiku cũng có CGV mà
Tao ở tiền giang

Gửi từ HMD Global TA-1053 bằng vozFApp
__________________
Đây là nick mua tao không phải tên duy cũng không ở gia lai càng không phải sinh năm 1983.
Con nuôi thegame99
Reply With Quote
  #9  
Old 25-09-2018, 19:11
huyggmu huyggmu is offline
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 1,387
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

D!t mẹ lol spam khoảng trắng

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #10  
Old 25-09-2018, 19:12
Locksmith Ktbffh Locksmith Ktbffh is offline
K.I.A
Join Date: 12-2012
Location: The Placidium
Posts: 1,028
Re: Cuối cùng Tiền Giang cũng có CGV.

.

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


..

.

.


.


.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:27.