daosithuiimc daosithuiimc is offline

Senior Member

About Me

 • About daosithuiimc
  Biography
  Chép Ổn Tự Kinh 1000 lần
  Location
  Tiểu Quỳnh Phong
 • Signature
  Quote:
  "Sơn bản vô ưu, nhân tuyết bạch đầu, thủy bản vô sầu, nhân phong khởi trứu!”
  Quote:
  Originally Posted by :)))) View Post
  Làm chư hầu Xiêm có gì xấu hổ?

Statistics

Total Posts
General Information
 • Last Activity: 18-02-2021 20:27
 • Join Date: 16-02-2012
All times are GMT +7. The time now is 18:13.