Toothless2011 Toothless2011 is offline

Senior Member

About Me

  • Signature
    Quote:
    Originally Posted by tanhamster vozer View Post
    "Bản chất của mọi việc trên đời này không có đúng và sai, cứ cái gì số đông công nhận là đúng thì tức là nó đúng. Cả thế giới ăn cứt mà mình bạn ăn cơm thì bạn là thằng dở người. Chấm hết."

Statistics

Total Posts
General Information
  • Last Activity: 10-03-2020 02:41
  • Join Date: 15-08-2014
All times are GMT +7. The time now is 15:53.