Star Alone ver3.0 Star Alone ver3.0 is offline

Senior Member

About Me

  • Signature
    Quote:
    Originally Posted by MegaMind_9xx View Post
    Đi học không phải chỉ để làm việc. Đi học còn để làm người nữa. Khi đứng ở một tầm cao tri thức, cách nhìn và ứng xử của mình trong cuộc sống cũng khác đi

Statistics

Total Posts
General Information
  • Last Activity: 11-04-2020 08:19
  • Join Date: 02-04-2014
All times are GMT +7. The time now is 00:36.