Neit Neit is offline

Đã tốn tiền

About Me

  • Signature
    Tôi thà làm viên sỏi lót đường cho người nghèo đi cắt lúa
    Còn hơn viết tên tôi lên bia đá để phủ bụi thời gian

Statistics

Total Posts
General Information
  • Last Activity: 09-05-2018 16:48
  • Join Date: 22-07-2013
All times are GMT +7. The time now is 13:14.