gamebboy. gamebboy. is offline

Senior Member

About Me

  • Signature
    Thành công là một giáo viên tồi
    Nó ru ngủ những người thông minh với suy nghĩ rằng họ không thể thất bại.....


    [event]rulez.gif[/event]

Statistics

Total Posts
General Information
  • Last Activity: 02-06-2014 22:52
  • Join Date: 05-10-2008
All times are GMT +7. The time now is 14:49.