nst810 nst810 is offline

Senior Member

About Me

  • Signature
    Lúc nhỏ tưởng được gái yêu là hạnh phúc,
    Lớn lên rồi mới biết chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

Statistics

Total Posts
General Information
  • Last Activity: 12-05-2021 11:23
  • Join Date: 17-03-2009
All times are GMT +7. The time now is 16:29.